กามสูตร เป็นตำราเพศศึกษา มีที่มาจากอินเดีย เป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมการร่วมเพศของมนุษย์ และเป็นที่ยอมรับมากมาย แม้แต่ในด้านความรัก กามสูตรยังถูกกล่าวถึงบ่อยๆ เพราะเป็นเทคนิคที่สามารถนำมามัดใจชายหญิงหลายคู่
กามสูตรนี้ ประกอบด้วย 1,250 บท , 14 ตอน และ 36 บทย่อย ซึ่งแบ่งตามบทย่อยได้ ดังนี้
1. สาธารณะ (5 บท) เป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของความรัก และการแบ่งประเภทของสตรี บทนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตคู่เลยทีเดียว
2. สัมปรโยคิกะ (10 บท) บทนี้จะขยับเข้ามาชิดกันอีกหน่อย เพราะจะกล่าวถึงการจูบ เล้าโลม และท่าทางในการร่วมรัก
3. กันยาสัมปรยุกตกะ (5 บท) เริ่มละเอียดเรื่อยๆกับบทนี้ ที่ว่าด้วยเรื่องการคัดสรรภรรยา การเกี้ยวหรือจีบ และการสมรส
4. ภารยาธิการิกะ (2 บท) บทนี้จะสอนถึงการวางตัวและพฤติกรรมของภรรยาที่ควรกระทำ
5. ปารทาริก (6 บท) ตรงนี้จะเน้นศีลธรรม การมีชู้
6. ไวศิกะ (6 บท) เป็นบทที่กล่าวถึงโสเภณี
7. เอาปนิษทิกะ (2 บท) กล่าวถึงการสร้างเสน่ห์ให้ตนเองเป็นคนมีเสน่ห์ เป็นที่รัก
นอกจากบทที่กล่าวมา ในกามสูตร ยังมีการกล่าวถึงท่าทางในการมีเซ็กส์มากถึง 64 ท่า แยกเป็นวิธีมีเซ็กส์ 8 วิธี และท่าเฉพาะอีก 8 ท่าในแต่ละวิธี ภายหลังได้มีการเพิ่มเข้ามาเป็น 100 ท่า หากคุณเบื่อเซ็กส์เดิมๆ ลองศึกษากามสูตรแล้วนำมาปรับใช้ดูสิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *